Netwerken is een geweldige manier voor onze mensen om zich persoonlijk te ontwikkelen, nieuwe collega's te ontmoeten en het bewustzijn van belangrijke kwesties te helpen verspreiden. Het is ook een geweldige manier voor managers om meer te leren over onderwerpen dat een of meer van hun teams beïnvloedt.

Cultureel bewustzijn is belangrijk

Dit staat open voor eenieder die de waarde van cultureel bewustzijn  erkent. Wij richten ons op het bewustmaken van verschillende culturen, gewoonten, waarden en overtuigingen. Het netwerk belichaamt de geest van diversiteit door het bieden van een forum voor raciale, etnische, linguistische en sociale-mobiliteit waardoor diverse werknemers zich persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen.

Familie en zorgzame zaken

Voor iedereen die verantwoordelijkheden heeft of in de toekomst kan hebben met betrekking tot de zorg van een andere persoon, bijvoorbeeld kinderen, ouderen of mensen met bijzondere behoeften. Het combineren van zorgtaken met een carrière kan een uitdaging zijn. We willen onze mensen helpen hun verplichtingen in evenwicht te brengen door een ondersteunend netwerk te bieden dat empathie, informatie en strategieën voor succes biedt.

Gender

Gender is niet alleen een vrouwenkwestie; het is een probleem dat ons allen raakt. Onze missie is om werknemers op te leiden om deel te nemen aan een discussie over gendergelijkheid; de betrokkenheid van werknemers te vergroten door middel van onderwijs en evenementen met inspirerende leiders en sprekers; en werknemers in staat stellen te erkennen dat zij door hun acties kunnen bijdragen aan het verbeteren van gendergelijkheid.

Gezondheid & Welzijn Matters

Het ondersteunen en bevorderen van het emotionele, psychologische en fysieke welzijn van onze collega's.  Onze visie is voor iedereen om zich zelf te zijn op het werk. We bieden een scala aan personeelsbeloningen, informatie en middelen om onze mensen te ondersteunen.  Ons zeer toegewijde team van bedrijfshulpverleners en psychologische hulpverleners staan klaar om onze collega's te ondersteunen wanneer dat nodig is.

Trots zijn is belangrijk

Een ondersteunende werkomgeving voor LHBTQ+ werknemers om zichzelf te zijn. We streven ernaar het begrip van seksuele geaardheid en genderidentiteit te vergroten en partners aan te moedigen om LHBTQ+ collega's op de werkplek zichtbaar te ondersteunen, en te helpen een omgeving te creëren waarin ze hun mogelijkheden om echte werkrelaties te vormen kunnen uitbreiden. We moedigen iedereen - degenen die zich wel of niet identificeren als lid van de LHBTQ+ gemeenschap - aan om zich bij ons aan te sluiten.

Veteranen

Veterans Matters is ons punt van aandacht voor veteranen, reservisten en hun families. We delen onze kennis en ervaring met onze collega's, helpen degenen die de dienst verlaten om over te stappen op het burgerleven en ondersteunen degenen in het bijzonder die behoefte hebben, door middel van service goede doelen.