De dekking is bedoeld voor diverse sectoren, waaronder productie, afvalbeheer, opslag van bulkbrandstof en chemicaliën, transport en logistiek, de bouw en de verwerving en verkoop van gebieden met bodemverontreiniging.

Wij dekken uw wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van vervuiling of milieuschade, met in het bijzonder dekking van reinigings- en juridische kosten en claims van derden voor lichamelijk letsel en materiële schade.

Productinformatie: onze milieuverzekering omvat:

Liberty milieuschade polis (Liberty Environmental Damage Policy / LEDP)

Onze polis voor milieuschade biedt flexibele dekking voor aansprakelijkheid voor vervuiling die voortvloeit uit uw bedrijfsactiviteit. Het omvat activiteiten op uw eigendom, op grond van derden en tijdens transport. De polis is zo ontworpen dat deze gemakkelijk en snel aan te schaffen is en eerdere milieu-evaluaties of onderzoeken zijn niet noodzakelijkerwijs vereist.

Juridische aansprakelijkheid voor verontreiniging (Pollution Legal Liability / PLL)

Deze verzekering is voor eigenaars en exploitanten van terreinen en industriële sites. De dekking omvat reiniging, lichamelijk letsel en materiële schade aan derden en kosten voor juridische verdediging als gevolg van vervuiling - of deze nu plaatsvindt tijdens of vóór de polis periode - indien de dekking is gekocht. Uitbreidingen kunnen bedrijfsonderbreking, huurverlies en transport omvatten.

Aansprakelijkheid verontreiniging door contractanten (Contractors Pollution Liability /CPL)

Deze polis biedt u bescherming tegen aansprakelijkheden die voortvloeien uit vervuiling veroorzaakt of verergerd door gecontracteerde activiteiten. Beschikbaar op basis van claims of voorvallen, inclusief reiniging, lichamelijk letsel aan derden, materiële schade en kosten voor juridische verdediging. De polis kan sector- of project specifiek zijn.

Omvang:

25 miljoen EUR

Gebieden:

Wereldwijd