Ons ervaren team voor onvoorziene gebeurtenissen verzekeringen werkt samen met gespecialiseerde ‘contingency’ makelaars om polissen te leveren met een passend dekkingsniveau voor de evenementen van onze klanten. Naast standaard productkenmerken, zoals dekking tegen niet verschijnen en annuleren, is ons team in staat om aanvullende dekkingen te bieden, zoals terrorisme en oproer, evenals noodgedwongen verminderde aanwezigheid van bezoekers. Onze verzekeraars kunnen ook de risico’s bekijken die te maken hebben met artiesten op leeftijd.

In plaats van één aanpak voor alle gevallen, passen we elk risico aan de specifieke behoeften van onze klanten aan. Bovendien bieden we klanten een vaste contactpersoon voor claims om eventuele schade te beperken en hen te begeleiden bij de acties die moeten worden ondernomen als zich een gebeurtenis voordoet waardoor schade is ontstaan.

Productinformatie:

We bieden dekking voor:

  • Niet verschijnen – Wij dekken de kosten, uitgaven en inkomsten wanneer een evenement wordt geannuleerd, opgegeven, uitgesteld of onderbroken als gevolg van het feit dat een bepaalde persoon niet kan verschijnen vanwege onvermijdbaar reizen of overlijden, letsel of ziekte.
  • Annulering – Het dekken van de financiële belangen van het evenement als het wordt geannuleerd vanwege omstandigheden buiten de controle van de organisator.

Op ad-hoc basis bieden we eventueel ook dekking voor:

  • Vergoeding van prijzen
  • Contractuele bonussen

Omvang:

15 miljoen EUR

Gebieden:

Wereldwijd