2024 wordt naar verwachting een van de meest politiek turbulente jaren in decennia, nu meer dan 64 landen zich voorbereiden om naar de stembus te gaan. In de komende maanden zullen we getuige zijn van de meeste verkiezingen in één jaar in de geschiedenis, met een gecombineerde bevolking van 49% van alle mensen in de wereld die naar verwachting hun stem zullen uitbrengen. 

Van grote democratieën tot opkomende naties, de uitslag van deze stemmingen zal ongetwijfeld een cruciale rol spelen bij het vormgeven van het toekomstige traject van staten en naties. Deze veranderingen vergroten de onzekerheid in de markten voor politiek risico en politiek geweld, en als verzekeraars hebben wij een cruciale rol in het managen van de manier waarop bedrijven en overheden zich op deze gedenkwaardige gebeurtenissen voorbereiden.

Sinds 2020 heeft de wereld een aantal van de grootste burgerbewegingen in de geschiedenis meegemaakt en de lessen die daaruit zijn geleerd, definiëren de manier waarop bedrijven en overheden gedragspatronen van sociale onrust begrijpen. Nu de wereld de toenemende politieke spanning van de komende verkiezingen begint te voelen, wordt de kans op politieke of sociale onlusten die leiden tot schade aan eigendommen, bedrijfsonderbrekingen of andere financiële verliezen voor individuen of bedrijven groter. 

Aangezien burgerbewegingen - in de verzekeringssector gecategoriseerd als stakingen, rellen en burgerlijke onlusten (SRCC) - de afgelopen jaren steeds vaker zijn voorgekomen, zijn de verliezen groter en meer geconcentreerd geworden, zozeer zelfs dat het gebruikelijk wordt voor klanten om een aparte, gespecialiseerde SRCC-bescherming af te sluiten.

Het doel van de SRCC-verzekering is om de financiële gevolgen van dergelijke gebeurtenissen te beperken door compensatie te bieden voor gedekte verliezen. In de afgelopen maanden hebben we gemerkt dat meer klanten, met name grote vastgoedeigenaren en partijen die actief zijn in de detailhandel, op zoek zijn naar gespecialiseerde SRCC-dekking.

Als we specifiek kijken naar Latijns-Amerika (LATAM) en de regio's van de VS, zijn er een aantal vroege indicatoren die wijzen op mogelijke uitdagingen in het komende jaar. De verzekeringsmarkt leed aanzienlijke verliezen van ongeveer $ 2 miljard als gevolg van sociale onrust in 2020. Dit leidde tot een aanzienlijke verharding van de prijsstelling en de dekkingslimieten. 

Met belangrijke verkiezingen in het verschiet verwachten we een voortgezette verschuiving naar een conservatiever marktstandpunt, waardoor de beschikbaarheid van betaalbare SRCC-dekking mogelijk beperkt wordt.  Verzekeraars kunnen kritischer worden bij de risicoselectie, vooral in steden waar instabiliteit wordt vastgesteld. Bepaalde gebieden kunnen, onder invloed van hun interne politieke dynamiek, in verschillende mate vatbaar zijn voor SRCC-scenario's. 

Gezien de verschillen in regelgeving in de diverse staten is het voor verzekeraars van cruciaal belang om op de hoogte te blijven en zich aan te passen aan mogelijke veranderingen in de dynamiek van het risicolandschap. Mee dan ooit moeten verzekeringspolissen voor verliezen als gevolg van burgerprotesten en politieke opstanden nu duidelijkheid en transparantie bieden. Dit is cruciaal om te voldoen aan de eisen van klanten die op zoek zijn naar uitgebreide dekking en zekerheid. 

Bij het beoordelen van dit soort risico's stellen wij dat SRCC een kritieke lijn is en deel moet uitmaken van een uitgebreid risicobeheerprogramma voor alle bedrijven, met name voor bedrijven met een hoge potentiële blootstelling, zoals detailhandelaren. 

Hoewel er geen glazen bol is waarmee de uitkomsten voor het komende jaar voorspeld kunnen worden, blijven we de indicatoren in de gaten houden om de risico's voor onze klanten zo nauwkeurig mogelijk in te kunnen schatten.  Ons doel is om ervoor te zorgen dat klanten net zo goed voorbereid en geïnformeerd zijn als wijzelf. Terwijl we ons verdiepen in de complexiteit van politieke en sociale onzekerheden, met name in de LATAM-regio en de VS en de lessen onderzoeken die we hebben geleerd van belangrijke burgerbewegingen sinds 2020, blijft ons streven om een uitgebreide SRCC-dekking te bieden onwrikbaar.