In het webinar Terrorisme in Nederland zullen de navolgende onderwerpen o.a. behandeld worden:

  • Korte geschiedenis van Terrorisme in Nederland
  • De overheid en Terrorisme
  • Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
  • Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden bv
  • Eigen verzekering